Csíkszentimrei Római Katolikus Plébánia
Bemutatkozó PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2012. október 06. szombat, 08:05

 

A községünkben található Alcsík egyik legnagyobb Római Katolikus Temploma , amit Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tart nyilván. Habár Dr. Jancsó Benedek és Vofkori László által talált források szerint Csíkszentimrén már a 13. században fellelhető volt egy román stílusú templom, a mai templom 1776-ban épült Tengeszeg tízes területén, az egyházközség és Henter Ádám költségén. Egy régebbi templom gótikus (csúcsíves) elemei beépültek az új, többnyire barokk (18. századi) templomba. A régi templomból megmaradt a torony és a szentély, de azok is csak átalakítva.

Falfestmény-maradványok is előkerültek. A szentélyben a 15. század végi - 16. század eleji értékes szárnyas oltár található. Ezeken nyolc nagy táblakép található, amelyek Szűz Mária életéből és Jézus Krisztus passziójából vett jelenetek. Ezeken kívül van még két nagyobb méretű táblakép, melyek egy másik szárnyas oltár részei lehettek, mivel a méretei nem találnak az előző szárnyas oltárral, és régebbiek is, valamint kivitelben is mások.

A csíkszentimrei táblaképek, táblakép-festészet legkorábbi emlékei. (Mihály Ferenc szerint egyazon oltár darabjai lehettek, 1998, 111 o.). A tíz táblakép kompozíciója többnyire Schongauer metszetek felhasználásával készültek (Balogh J. 1943). Ezek az 1676-ban Henter Ferenc által készíttetett kora barokk oltár felállításakor kerülhettek ki a szentélyből. A templom padlásán Kovács Béla plébános talált rájuk, majd az 1970-es években a Richter házaspár restaurálta (Mihály Ferenc, 1998. 111 o).

Az 1776-os nagy átépítés alkalmával olyan munkát végeztek, hogy a "Domus historia" bejegyzését idézve (1868 dec.14.-én): "...így jött létre azon templom, melynek Alcsíkon nincs hasonló mása." De érdemes idézni az ugyanekkor történt bejegyzésből azt is, hogy: "A templom északi oldalában épített kis kápolnát (Szt. József kápolna) maga B. Henter Ádám kellő csinnal fölszerelte, s fenntartásáról gondoskodott. Mely gondoskodás határozott biztosítása írásban a nagy nevű alapító nagy nevű unokájától B. Henter Józseftől nyert, aki 1867.-i ápr. 2.-án kelt, s a megye levéltárába másolatban letett végrendeletében ezeket írja: A Csíkszentimrei kápolnát, mely alatti sírboltban boldogult atyám, őseim nyugosznak, s hova az én poraimat is viendik, fenntartani s javítani Csíkszentimrei jószágom birtokosa tartozik."

A templom egy másik csodálatos értéke egy olajfestmény, a "Fogadalmi kép" 1767-ből, amit Stephanus Antal festett. A megfeszített Krisztus látható felül kis angyalkákkal és oldalból a kereszt mellett egy szép imádság olvasható, az akkor beszélt magyar nyelven.
Jelenleg Csíkszentimre egyházközösség a XII. Alcsík-kászoni főesperesi kerülethez tartozik, plébános Fábián Zoltán.

Share
Módosítás dátuma: 2013. október 02. szerda, 09:37
 

Mária rádió